Φυτική καλλιέργεια, βότανα

Καλλιέργεια χρένου

Καλλιέργεια χρένου

Για την καλλιέργεια χρένου, το γόνιμο, βαθύ και χαλαρό έδαφος είναι το καλύτερο. Είναι ένα πολυετές φυτό που καλλιεργείται για την πάχυνση του σπόρου, ενώ οι ετήσιοι βλαστοί χρησιμοποιούνται για τη...