Συνταγές κρέατος, υγεία

Συμβουλές για υγιέστερο κρέας στη σχάρα

Συμβουλές για υγιέστερο κρέας στη σχάρα

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του κρέατος στη σχάρα είναι οι καρκινογόνες ετεροκυκλικές αμίνες (HCA), ενώσεις που έχουν αποδειχθεί ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών καρκίνου που...