Καλλιέργεια λαχανικών, βίντεο

Αναπτύσσοντας ένα δημοφιλές λαχανικό καρπούζι

Αναπτύσσοντας ένα δημοφιλές λαχανικό καρπούζι

Η καλλιέργεια ενός καρπουζιού απαιτεί πρώτα πολύ χώρο, ήλιο, νερό και φυσικά θρεπτικά συστατικά. Αυτά είναι φυτά αρκετά διαδεδομένα όπως όλα τα άλλα που προέρχονται από την οικογένεια cucurbiteae,...