Κήπος

Οικολογική προστασία των φυτών

Οικολογική προστασία των φυτών

Για να γνωρίζουμε πώς να γονιμοποιήσουμε, πρέπει να γνωρίζουμε τον βέλτιστο χρόνο για τον τόπο και το λίπασμα για να ταΐσουμε τα φυτά μας. Προηγουμένως, οι παλαιές συμβουλές σχετικά με το καλό...