Ασθένειες, φάρμακα

Βακτήρια, παθογόνα και φλεγμονή

Βακτήρια, παθογόνα και φλεγμονή

Τα βακτήρια είναι μικρόβια που μπορούν να επιβιώσουν στο ανθρώπινο σώμα, στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος που δεν χρειάζονται ζωντανά κύτταρα για να επιβιώσουν. Τα βακτήρια μπορούν να προκαλέσουν...