Εναλλακτική λύση, βότανα

Φυτική θεραπεία - η πρώτη μορφή θεραπείας

Φυτική θεραπεία - η πρώτη μορφή θεραπείας

Η φυτική θεραπεία ήταν η πρώτη μορφή θεραπείας που χρησιμοποιείται από την ανθρώπινη φυλή. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς άρχισαν να χρησιμοποιούνται τα βότανα για αυτούς τους σκοπούς και πιστεύεται...